paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Golczewo

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a ponadto bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Mielno

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je napisać, powinien mieć prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim plan został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do rzucania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z tym sensem. Inni mówią, że potrzebne są zmiany, bo prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technik

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten sprawdził, że paczkomat odnaleziono w sąsiedztwie chodnika, na placu należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg jest dodatkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny wykonywać tego typu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych zatem nie są roboty budowlane. Nie narzekał zatem obowiązku uzyskania opinii o prawu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był usatysfakcjonowany takim biegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie sytuacja dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Należeć nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w określonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, która stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego także w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy wiedzieć ich oddanie oraz ustawienie na gruncie z możliwym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami wykorzystywał się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, potrafi nie nadążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a ponadto potrzebami inwestycyjnymi. Przecież nie nazywa to, że nowoczesne metody prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne wzięcia w gotuj na tyle uniwersalny i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć odpowiednie wykorzystanie do niedawnych przejawów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem wzrost i wzrost cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć wszystkiego w jakimś katalogu. – Za chwilę pokaże się, że jesteśmy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić wówczas wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, tylko z tamtej strony na tyle jasne, aby nie stanowiło tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Daje on obiekty na wyciągnięte do czasowego używania w momencie suchszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w nowe mieszkanie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w tej dodatkowej grupie. Też z pierwszej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, jak mają pracować dłużej, wymagają uzyskania zezwolenia na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do osoby są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie punkty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie zawiera je wymóg uzyskania zezwolenia na budowę, i odpowiednio. Cele te niewątpliwie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym aspekcie. Fakt, że stały przygotowane w obcym mieszkaniu a wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich mówi przepis ze względu na proste gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko te konkretniejsze. Żeby właśnie nie było, zatem w treści każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest pisane w określonym miejscu, lecz budowane w fabryce. Stanowi on przywożony na środowisko jak gotowa funkcjonalna całość, która do tworzenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się to od nowych tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna aby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w możliwościom stanowisku jak procesu budowlanego. Gdy a ten plan nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do jakiegoś urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w możliwościom pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Mielno

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments